Prihlasit se

Ochrana osobních údajů

Politické hnutí ANO, vytrollíme europarlament, se sídlem 627 00 Brno, , IČ: 07266782 (dále jen „EU TROLL“) je správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Kontaktní údaje EU TROLL pro záležitosti správy osobních údajů jsou:

Bučovická 937/8
627 00 Brno

e-mail: info@eutroll.cz
ID datové schránky: rzs42d9

Které osobní údaje zpracováváme, k jakým účelům, jaký k tomu máme důvod a jak dlouho je uchováváme

Registrace e-mailové adresy pro odebírání informací o vstupu do hnutí a newsletteru EU TROLL

V tomto případě zpracováváme tyto osobní údaje: e-mailová adresa, IP adresa, a to za účelem zasílání vámi zvolených kategorií e-mailových zpráv. Údaje uchováme do odvolání vašeho souhlasu s jejich zpracováním nebo nejdéle pět let od posledního uděleného souhlasu.

Registrace nebo akreditace novináře

V tomto případě zpracováváme tyto osobní údaje: pohlaví, jméno, příjmení, mobil, e-mailová adresa, redakce, pozice, působnost, IP adresa, a to za účelem zasílání tiskových zpráv a dalších sdělení určených tisku a médiím, příp. dalších vámi zvolených kategorií e-mailových zpráv. Údaje uchováme do odvolání vašeho souhlasu s jejich zpracováním nebo nejdéle pět let od posledního uděleného souhlasu.

Registrace mezi podporovatele na trollove.eutroll.cz

V tomto případě zpracováváme tyto osobní údaje: pohlaví, jméno, příjmení, e-mailová adresa, datum narození, obec, povolání, fotografie, text „Proč volím EU TROLL“, preferované způsoby podpory, IP adresa, a to za účelem organizace volebních kampaní, vašeho informování o činnosti EU TROLL a pokud s tím vyslovíte souhlas, zveřejnění vašeho jména, fotografie, povolání a textu „Proč volím EU TROLL“ na internetových stránkách. Údaje uchováme do odvolání vašeho souhlasu s jejich zpracováním nebo nejdéle pět let od posledního uděleného souhlasu.

Uchazeči o členství a členové EU TROLL

V tomto případě zpracováváme tyto osobní údaje: pohlaví, jméno, příjmení, tituly, datum narození, adresa, e-mailové adresy, telefonní čísla, údaje o minulých členstvích v politických stranách, o pracovní pozici a oblastech zájmu a dosaženém stupni vzdělání, dále o historii členství v EU TROLL, včetně funkcí. Účelem je evidence členské základy, přijímací řízení, organizace činnosti strany a jejích jednotlivých složek. Základní identifikační údaje a údaje o historii členství v EU TROLL uchováváme po neomezenou dobu pro účely archivace ve věci historického výzkumu. Ostatní údaje uchováváme nejdéle pět let od skončení vašeho členství v EU TROLL.

Kandidáti ve veřejných volbách

V tomto případě zpracováváme tyto osobní údaje: pohlaví, jméno, příjmení, tituly, datum narození, adresy, e-mailové adresy, telefonní čísla, povolání, členství v politické straně nebo hnutí. Účelem je zpracování a podání přihlášky k registraci nebo kandidátní listiny a prezentace kandidátních listin na webu. Základní údaje o kandidatuře, které jsou uveřejněné taktéž trvale na www.volby.cz, uchováváme po neomezenou dobu pro účely archivace ve věci historického výzkumu. Ostatní údaje uchováváme nejdéle pět let od vaší kandidatury ve volbách.

Dárci

V tomto případě zpracováváme tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresy, e-mailové adresy, částka, určení daru, v případě nepeněžitého daru popis plnění. Účelem je naplnění darovací smlouvy. Údaje uchováme po dobu šesti let. Údaje zahrnuté do výroční finanční zprávy EU TROLL uchováváme po neomezenou dobu pro účely archivace ve věci historického výzkumu.

Kdo má přístup k vašim osobním údajům

Zpracování osobních údajů v EU TROLL zajišťují pověření zaměstnanci EU TROLL a externí osoby, které vykonávají pro EU TROLL činnosti související se zajištěním chodu EU TROLL.

Provoz databáze EU TROLL, kde jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány, technicky zajišťuje společnost Mighty Business, s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, IČ: 02413531. 

Pokud dochází ke zpracování vašich osobních údajů externími osobami, jsou tito zpracovatelé oprávněni zpracovávat vaše údaje pouze v rámci pokynů EU TROLL a k účelům, k nimž je oprávněna vaše údaje zpracovávat EU TROLL.

K předávání vašich osobních údajů dochází také v rámci plnění povinností, které EU TROLL ukládají obecně závazné právní předpisy, a to úřadům nebo orgánům uvedeným v těchto předpisech.

Vaše práva ohledně zpracování osobních údajů

V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů máte právo za podmínek stanovených GDPR a obecně závaznými právními předpisy:

  • kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů, čímž ale není dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu do doby jeho odvolání,
  • na informaci, které vaše údaje zpracováváme,
  • na přístup k těmto údajům,
  • na jejich aktualizaci, opravu, nebo výmaz, příp. omezení jejich zpracování,
  • na přenositelnost údajů,
  • vznést námitku proti zpracování údajů,
  • nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování,